Monday, 17/02/2020 - 23:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phú Cường

Mẫu kế hoạch hành động cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2017

Mẫu kế hoạch hành động cá nhân của Đảng viên (Mẫu 01); mẫu giành cho CCVC, đoàn viên hội viên (mẫu 2)

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ CƯỜNG

CHI BỘ: MẦM NON

*

Mẫu 01-ĐV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Phú Cường, ngày     tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH  

Hành động của cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức,

 phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ năm 2017

--------

 - Họ và tên:……………………………………………………………………...

Đơn vị: ...………………………………………………………………………

    - Chức vụ……………………………………………………………………......

          - Sau khi được nghiên cứu, học tập chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ .  Bản thân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác cụ thể như sau:

          1. Nhận thức của cá nhân về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          2. Kế hoạch, nội dung đăng ký học tập làm theo bác: ( Liên hệ với nhiệm vụ được phân công đề ra nhiệm vụ, giải pháp học tập làm theo Bác theo chủ đề đã học):

          2.1 Nhiệm vụ được phân công:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          2.2 Giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Ngày…….. tháng…năm 2017

Người viết kế hoạch

 

3. Ý kiến của chi bộ: (chi bộ cho ý kiến nội dung nhiệm vụ giaỉ pháp đã phù hợp chưa, cần bổ sung vấn đề gì)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 160
Hôm qua : 120
Tháng 02 : 4.502
Năm 2020 : 10.549