KÉ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 4 NĂM 2018

 

I, Sơ kết công tác tháng 3 năm 2018

1, Tu tưởng chính trị:

Toàn trường tiến hành sơ kết thi đua 3 . Phát động thực hiện thi đua 4.

          100% CBGVNV thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua. 100% CBGVNV tiếp tục hưởng ứng tốt phong trào tự học tự rèn theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn hiệu trưởng và phó HT.

Hưởng ứng tham gia tốt các cuộc ủng hộ từ thiện.

2, Công tác chuyên môn:

        100% nhóm lớp, duy trì nề nếp dạy và học của trẻ đảm bảo tỷ lệ trẻ chuyên cần.

          Nhà bếp tổ chức tốt công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú, đảm bảo công tác VSATTP, cho trẻ ăn đủ khẩu phàn định lượng dinh dưỡng cho trẻ không bớt xén khảu phần ăn của trẻ.

          Các nhóm lớp tiếp tục làm tốt công tác tuyên kết họp với cha mẹ trẻ có biện pháp chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Tổ chức cân đo chiều cao cân nặng cho trẻ lần 3.

Nhà trẻ không có trẻ SDD, mẫu giáo tỷ lệ SDD, thấp còi còn 3,3%.

          Tuyên truyền vận động 100% trẻ ăn bán trú tại trường

          Duy trì tốt công tác  vệ sinh phòng nhóm lớp, VSĐDDC, ĐD cá nhân trẻ.

          Duy trì công tác tổ chúc đầy đủ chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ, thực hiện nghiêm túc giờ nào việc nấy.

Tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề: VSATTP, VS cá nhân, VSDD.

Các nhóm lớp soạn giảng đúng tiến độ, bám sát chủ đề chủ điểm.

          Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho GV qua các giờ thao giảng, dụ giờ.

Thi dua các nhóm lớp làm ĐDĐC, trang trí nhóm lớp theo khoa học tạo môi trường cho trẻ hoạt động.

          3 lớp 5 tuổi thực hiện tốt  công tác phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi.

          BCH chi đpoàn cùng BGH tổ chức thành công hội thi : Bé thong minh nhanh trí cấp trường” chào mừng ngày thành  lập đoàn 26 tháng 3.

3, Công tác khác: Tiếp tục thực hiện công tác tự dánh giá vào mã minh chứng, viết báo cáo tiêu trí, rà soát tiêu chuẩn nào đạt, chưa đạt, XD KH thực hiện.

          Hoàn thiện hồ sơ tài chính  năm 2017 ngành thẩm định.

          Thu quản lý học phí theo quy định, đôn đốc phụ huynh nộp hồ sơ làm chế độ cho học sinh con hộ nghèo.

Thanh quyết toán các khoản thu nộp báo cáo.

II, Kế hoạch tháng 4 năm 2018

1, Công tác tư tưởng chính trị:

- Tiếp tục thi đua 4 lập thành tích chào mừng 30/4 và 1/5, Chào mừng ngày 19/5.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên thực hiện tốt phong trào thi đua “ dạy tốt, học tốt”, phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào tự học tự rèn, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non; xây dụng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.

  • Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương.

2, Công tác chuyên môn:

Tiếp tục huy dộng trẻ ra lớp đảm bảo dạt kế hoạch ngành giao.

Duy trì nề nếp dạy và học của trẻ đảm bảo tỷ lệ trẻ chuyên cần theo quy định.

         Các nhóm lớp tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh  CSSK cho trẻ, tuyên truyền phụ huynh phòng bệnh quay bị cho trẻ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

Thường xuyên VS phòng nhóm lớp, Đ DDC, đồ dùng cá nhân trẻ.

Duy trì tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ, XD thực đơn, tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo VSATTP, tuyệt đối không dược bớt xén khẩu phần ưn của trẻ.

Duy trì dảm bảo an toàn cho  100% trẻ  đến trường về thể chất và tinh thần., phòng tránh bắt có trẻ.

        Về giáo dục:  Các  nhóm lớp tiếp tục soạn giảng đúng tiến độ bám sát chủ đề chủ điểm.Chỉ đạo các lớp tiếp tục đánh giá trẻ cuối độ tuổi.

-Hưởng ứng tham gia hội thi : Bé thong mi h nhanh trí” cấp huyện vào ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Tiếp tục trang trí sắp xếp môi trường nhóm lớp khoa học, tích cực cho trẻ tạo các sản phẩm theo chủ đề; trưng bày lưu giữ các sản phẩm của trẻ ở nơi dễ lấy, dễ cất và là nơi tuyên truyền để phụ huynh có thể theo dõi các hoạt động của con mình;

Tiếp tục kiểm tra chuyên môn và toàn diện theo kế hoạch.

Chuản bị ngành về kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch.

Tiếp tục làm và chấm đồ dùng dồ chơi.

Tổ chức Hội thi Bé khéo tay cấp trường vào tuần 3 hoặc 4 tháng 4

3,Công tác khác: Kiểm tra kỹ mọi hoạt dộng của các nhóm lớp

Tham mưu các cấp tu sửa  CSVC, cấp bìa đỏ cho nhà trường.

 Thường xuyên trực hộp thư điện tử kịp thời theo quy định;  cần tích cực đưa hình ảnh hoạt động trong nhà trường lên Website.

Đôn đốc các nhóm lóp thu nộp quyết toán các loại tiền dúng quy định. Hoàn thiện hồ sơ thu, chi đúng nguyên tác. Đảm bảo mọi chế độ cho CBGVNV, học sinh.

Tiếp tục thu thập hồ sơ làm báo cáo tự đánh giá năm học 2017-2018.

          Tổ chức cho trẻ 5 tuổi di hoạt động ngoại khóa tại khu di tích 27 tháng 7.

Đảm bảo kịp thồi mọi chế độ cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

          Nộp sáng kiến kinh nghiệm về ngành vào 25 tháng 4 năm 2018.

          Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để ngành về kiểm tra thi đua.

           Kiểm kê toàn bộ trang thiết bị cấp phát có danh sách chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của sở về.

           Rà soát toàn bộ mọi điều kiện để đảm bảo an toàn cho trẻ. Phòng  chông cháy nổ trong trường học.