KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 03 NĂM 2018

I, Sơ kết công tác tháng 2/ 2018

1, Tư tưởng chính trị:

Toàn trường thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lạp Đảng 3/2 , thi đua mừng Đảng mừng xuân  Mậu Tuất 2018.

Tổ chức nghỉ tết đúng lịch, an toàn tiết kiệm, lành mạnh. Tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho 100% CBGV tham gia tốt an toàn tuyệt đối trong dịp tết nguyên đán. Tổ chức ổn định ngay sau nghỉ tết .

Thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, phong trào tự học tự rèn theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn NN GVMN.

2, Công tác chuyên môn:

Các nhóm lớp duy trì tốt việc trẻ ra lớp đặc biệt lóp nhà trẻ duy trì cháu so với tháng 1, duy trì nề nếp dạy và học của trẻ đảm bảo đạt tỷ lệ trẻ chuyên cần theo quy định.

 Tổ chức cho trẻ ăn đảm bảo công tác VSATTP, đủ khẩu phần, định lượng nguồn dinh dưỡng hợp lý cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Duy trì tốt công tác vệ sinh trong và ngoài nhóm lớp, VSĐ DDC, các nhóm lớp, cá nhân trẻ. Kết hợp với phụ huynh chăm sóc trẻ SDD.

Thực hiện tốt chuyên đề VSDD, Vệ sinh cá nhân, duy trì lưu mẫu thức ăn, thường xuyên thay đổi món ăn giúp trẻ ăn ngon miệng và ăn hết xuất.

Duy trì việc tổ chức đầy đủ chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về mọi mặt.

Tổ chức soạn giảng đúng tiến độ, bám sát chủ đề chủ điểm, chủ đề.

 Tổ chức  làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho mọi hoạt động của trẻ. Tổ chức dự giờ đạt kế hoạch đề ra.

Chuẩn bị tổ chức tốt Hội xuân cho trẻ do giáo viên tinh thần tự giác cao trong công tác chuẩn bị dồ dùng dụng cụ dùng chung trong ngày hội. Công tác tổ chức hội xuân thành công rực rỡ.

Các nhóm lớp tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi như duy trì sỹ số trẻ đảm bảo tỷ lệ trẻ chuyên cần.

3, Công tác khác:

           Phân công CBGVNV trực tết đầy đủ. Đảm bảo ATGT, phòng chống cháy nổ.

Trường yêu cầu các nhóm lớp thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, thu dọn đồ dùng bàn giao cho Bảo vệ về  nghỉ tết. Công tác an ninh trong dịp tết tốt tài sản ổn định không thất thoát gì

Nhà trường chỉ đạo 100% các lớp họp phụ huynh học sinh bàn chuẩn bị tốt giữa GV và phụ huynh trong công tác tổ chức Hội xuân,

Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ tổ chức thành công Hội xuân cho trẻ.

II, Công tác tháng 3 năm 2018

1, Tư tưởng chính trị:

Toàn trường tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng  thi đua 3, kết hợp công đoàn tổ chức mít tinh chào mừng ngày 8 tháng 3và 20 tháng 3 ngày Quốc tế  Hạnh phúc. Chỉ đạo chi đoàn thanh niên tổ chức Hội khỏe măng non chào mừng ngày 26/3.

Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua gắn vào nhiệm vụ được giao. Cuốc vận động học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác năm 2018 .

          Tiếp tục tự học tự rèn theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn hiệu trưởng và phó HT. Hưởng ứng tham gia tốt các cuộc ủng hộ từ thiện do ngành phát động.

2, Công tác chuyên môn:

Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đạt kế hoạch đề ra, duy trì nề nếp dạy và học của các nhóm lớp đảm bảo tỷ lệ trẻ chuyên cần.

Tiếp tục duy trì công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú, đảm bảo công tác VSATTP, cho trẻ ăn đủ khẩu phàn định lượng DD cho trẻ, tuyệt đối bớt xén khẩu phần của trẻ.

Các nhóm lớp tiếp tục làm tốt công tác tuyên kết họp với cha mẹ trẻ có biện pháp chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Tuyên truyền vận động 100% trẻ ăn bán trú tại trường

Duy trì tốt công tác  vệ sinh phòng nhóm lớp, VSĐDDC, đồ dùng cá nhân trẻ.

Duy trì công tác tổ chúc đầy đủ chế độ sinh hoạt trong ngày cho trẻ, thực hiện nghiêm túc giờ nào việc nấy không làm việc riêng trong giờ làm việc.

Tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề: VSATTP, VS cá nhân, VSDD.

Tiến hành cân đo trẻ và chấm biểu đồ tăng trưởng.

Các nhóm lớp soạn giảng đúng tiến dộ, bám sát chủ đề chủ điểm.

Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho GV qua các giờ thao giảng, dự giờ.

Tiếp tục kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

Thi đua các nhóm lớp làm đồ dùng đồ chơi, trang trí nhóm lớp theo khoa học tạo môi trường cho trẻ hoạt động, động viên trẻ tích cực tạo sản phẩm qua các giờ họat động theo chủ đề.

          Duy trì tốt công tác thực hiện công tác phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi.

          Tiếp tục kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch

          Tổ chức Hội khỏe măng non chào mừng ngày thành  lập đoàn 26 tháng 3.

 Tổ chức chấm đồ dùng đồ chơi tự tạo, chấm trang trí nhóm lớp đợt 3 vào tuầu 3  tháng 3/2018.

 Giao chi đoàn TN XD kế hoạch tổ chúc Hội khỏe măng non chào mừng 26/3. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện ngành về thanh tra theo kế hoạch.

3, Công tác khác:

Thường xuyên đăng tải mọi hoạt động của nhà trường lên trang web của nhà trường. Hoàn thiện hồ sơ công khai tài sản  năm 2017.

          Thu quản lý học phí theo quy định.Thanh quyết toán các khoản thu nộp báo cáo. Tham mưu hội cha mẹ cùng tổ chúc hội khỏe măng non cho trẻ.