Sunday, 09/05/2021 - 12:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phú Cường

Danh sách trẻ hoàn thành chương trình gdmn 5 tuổi năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH TRẺ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG

PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI TỪ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH
TRẺ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG
Năm học: 2016 - 2017
STT Họ và Tên Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc K. tật Xóm Học tại trường MN Ghi chú
1 Tô Phương Anh 20/08/2011 Nữ Tày Chiềng Phú Cường
2 Lý Thị Ngọc Ánh 17/05/2011 Nữ Tày Khuôn thông Phú Cường
3 Lương Gia Bảo 05/09/2011 Tày Thanh Mỵ Phú Cường
4 Đoàn Quốc Bảo 16/03/2011 Kinh Văn Cường 1 Phú Cường
5 Nguyễn Bá Bắc 08/03/2011 Nùng Chiềng Phú Cường
6 Trần Thị Ngọc Bích 21/12/2011 Nữ Nùng Xã Phú Lạc Phú Cường
7 Châm Việt Cường 18/11/2011 Tày Khuôn thông Phú Cường
8 Lương Thùy Chi 03/02/2011 Nữ Nùng Xã Phú Thịnh Phú Cường
9 Lộc Thị Yến Chi 22/08/2011 Nữ Tày Xã Đức Lương Phú Cường
10 Lê Khánh Chi 30/03/2011 Nữ Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
11 Nguyễn Thị Út Chinh 22/10/2011 Nữ Tày Bán Luông Phú Cường
12 Nguyễn Việt Dũng 17/12/2011 Kinh Xóm Đèo Phú Cường
13 Triệu Bích Duyên 02/02/2011 Nữ Nùng Xã Bản Ngoại Phú Cường
14 Trịnh Bích Đào 27/11/2011 Nữ Kinh Thanh Mỵ Phú Cường
15 Đàm Hải Đăng 25/11/2011 Tày Na Mấn Phú Cường
16 Toàn Minh Đăng 31/10/2011 Tày Na Quýt Phú Cường
17 Ngô Ngọc Đoàn 30/07/2011 Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
18 Nguyễn Trí Đức 15/08/2011 Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
19 Đặng Trường Giang 17/09/2011 Kinh Xóm Đèo Phú Cường
20 Triệu Thanh Hà 15/08/2011 Nữ SDìu
Bán Luông Phú Cường
21 Dương Trang Hạ 08/11/2011 Nữ Tày Khuôn thông Phú Cường
22 Cao Ngọc Hân 12/05/2011 Nữ Kinh Khuôn thông Phú Cường
23 Mai Trung Hiếu 21/08/2011 Tày Bán Luông Phú Cường
24 Nguyễn Hữu Hiếu 29/07/2011 Kinh Văn Cường 2 Phú Cường
25 Trần Trung Hiếu 28/03/2011 Kinh Văn Cường 2 Phú Cường
26 Vũ Minh Hiếu 27/12/2011 Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
27 Triệu Thị Mai Hoa 30/04/2011 Nữ Dao Chiềng Phú Cường
28 Đỗ Việt Hoàng 06/01/2011 Tày Chiềng Phú Cường
29 Nguyễn Xuân Hoàng 18/01/2011 Tày Văn Cường 1 Phú Cường
30 Trần Quốc Huy 03/07/2011 Kinh Xóm Đèo Phú Cường
31 Ngô Tuấn Huy 21/05/2011 Kinh Văn Cường 3- Phú Cường
32 Nguyễn Lý Huỳnh 26/03/2011 Nùng Chiềng Phú Cường
33 Nguyễn Tiến Hưng 18/12/2011 Kinh Văn Cường 1 Phú Cường
34 Trần Doanh Hưng 07/12/2011 Tày Khuôn Thông Phú Cường
35 Đinh Quỳnh Hương 24/07/2011 Nữ Tày Thanh Mỵ Phú Cường
36 Nguyễn Ngọc Hường 26/03/2011 Nữ Kinh Văn Cường 2 Phú Cường
37 Hoàng Thúy Kiều 13/05/2011 Nữ Tày Chiềng - Phú Cường
38 Nguyễn Anh Khoa 28/05/2011 Tày Chiềng Phú Cường
39 Triệu Đăng Khôi 04/12/2011 Tày Thanh Mỵ Phú Cường
40 Hoàng Thanh Lâm 11/11/2011 Nùng Xóm Đèo Phú Cường
41 Triệu Văn Lập 15/01/2011 Tày Thanh Mỵ Phú Cường
42 Nguyễn Thị Khánh Linh 11/08/2011 Nữ Nùng Khuôn Thông Phú Cường
43 Tăng Khánh Linh 26/10/2011 Nữ Nùng Na Mấn- Phú Cường
44 Vũ Thị Khánh Linh 18/03/2011 Nữ S.Chí Văn Cường 1- Phú Cường
45 Ngọc Thành Long 22/01/2011 S.Chí Na Quýt Phú Cường
46 Hoàng Thanh Mai 10/06/2011 Nữ S.Chí Na Quýt Phú Cường
47 Đặng Quang Mạnh 10/01/2011 Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
48 Trần Như Minh 21/10/2011 S.Chí Bán Luông Phú Cường
49 Trần Nhật Minh 04/01/2011 Nữ Tày Na Quýt Phú Cường
50 Nguyễn Trà My 20/07/2011 Nữ Kinh Văn Cường 1 Phú Cường
51 Triệu Thúy Nội 13/08/2011 Nữ Tày Chiềng Phú Cường
52 Nguyễn Hoàng Ngân 20/02/2011 Nữ Tày Chiềng Phú Cường
53 Hoàng Thùy Ngân 02/03/2011 Nữ Tày Kh Thông Phú Cường
54 Đỗ Xuân Nghĩa 30/06/2011 Kinh Kh Thông Phú Cường
55 Trần Bình Nguyên 16/03/2011 Nữ Kinh Kh Thông Phú Cường
56 Trần Thị Yến Nhi 09/04/2011 Nữ Tày Bán Luông Phú Cường
57 Đặng Yến Nhi 18/06/2011 Nữ Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
58 Ngọc Thị Yến Nhi 08/06/2011 Nữ Sán Chí Na Quýt Phú Cường
59 Cao Đăng Phát 07/12/2011 Tày Khuôn Thông Phú Cường
60 Phạm An Phong 17/10/2011 Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
61 Đào Duy Phú 13/05/2011 Kinh Xóm Đèo Phú Cường
62 Nguyễn Thị Lan Phương 14/11/2011 Nữ Kinh Kh Thông Phú Cường
63 Nguyễn Hoàng Quân 02/04/2011 Tày Kh Thông Phú Cường
64 Ngọc Minh Quân 17/11/2011 Kinh Văn Cường 2 Phú Cường
65 Ngọc Văn Quyết 25/08/2011 Kinh Xóm Đèo Phú Cường
66 Nguyễn Như Quỳnh 09/02/2011 Nữ Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
67 Trương Tuấn Sang 29/12/2011 Tày Xóm Đèo Phú Cường
68 Trương Quang Sang 10/10/2011 Tày Na Quýt Phú Cường
69 Lý Minh Tâm 02/03/2011 Nùng Chiềng Phú Cường
70 Nguyễn Tuấn Tú 23/03/2011 Kinh Na Mấn Phú Cường
71 Nguyễn Tuấn Tú 28/11/2011 Kinh Văn Cường 2 Phú Cường
72 Nguyễn Xuân Thành 30/10/2011 Kinh Văn Cường 1 Phú Cường
73 Đặng Thị Phương Thảo 04/01/2011 Nữ Kinh Văn Cường 1- Phú Cường
74 La Thanh Thủy 07/08/2011 Nữ Tày Khuôn Thông Phú Cường
75 Hà Anh Thư 24/11/2011 Nữ Tày Na Quýt Phú Cường
76 Hoàng Huyền Thương 11/03/2011 Nữ Nùng Bán Luông Phú Cường
77 Hoàng Thị Hà Trang 03/04/2011 Nữ Tày Chiềng - Phú Cường
78 Nông Bảo Trang 16/01/2011 Nữ Tày Xã Đức Lương Phú Cường
79 Nguyễn Thanh Trúc 25/10/2011 Nữ Tày Bán Luông Phú Cường
80 Hứa Thanh Trúc 01/08/2011 Nữ Tày Khuôn Thông Phú Cường
81 Lương Thanh Trúc 14/09/2011 Nữ Nùng Khuôn Thông Phú Cường
82 Hoàng Quốc Trung 06/03/2011 Sán Chí Na Quýt Phú Cường
83 Hoàng Phương Uyên 20/07/2011 Nữ Tày Bán Luông Phú Cường
84 Vũ Kiều Vân 04/04/2011 Nữ Kinh Văn Cường 3 Phú Cường
85 Trương Bùi Tường Vi 01/04/2011 Nữ Tày Xóm Đèo Phú Cường
86 Nguyễn Minh Vũ 21/11/2011 Tày Chiềng Phú Cường
87 Hứa Kiều Vy 26/06/2011 Nữ Nùng Na Mấn Phú Cường
88 Hoàng Gia Vỹ 02/10/2011 Tày Chiềng Phú Cường
89 Hoàng Hải Yến 07/10/2011 Nữ Tày Bán Luông Phú Cường
90 Tô Hải Yến 29/09/2011 Nữ Tày Chiềng Phú Cường
- Tổng số trẻ 6T HTCT trên địa bàn: 90 trẻ
- Nữ: 46
- Dân tộc: 59
- Khuyết tật: 0
- Số trẻ nơi khác đến học nhờ: 05 trẻ
Ngày 01 tháng 06 năm 2017
HT TRƯỜNG MN PHÚ CƯỜNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH
Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 127
Hôm qua : 353
Tháng 05 : 4.011
Năm 2021 : 71.812